Preview Mode Links will not work in preview mode

TankeFitness


Nov 10, 2020

Overspringshandling 

Bliv hængende til slut og få de 4 steps til magisk MERE TID

Jeg skal bare lige…

Sådan begynder vi tit vores tale

Vi gør det alle sammen. Overspringshandler. Vi udskyder ting, vi ikke kan lide, synes er svære eller ikke orker. Vi skubber opgaver foran os som en plov mens tankerne om dem overstiger den reale tid det tager at udføre dem.

Mentalt er overspringshandlinger en stor tidssluger. For de jeg taler med, er udfordringen ikke alene den tabte tid, det er i lige så høj grad den frustration og ærgrelse, der opstår, når dagen er smuldret væk mellem hænderne.

Derfor giv dig selv lov til én gang for alle at blive dine overspringshandlinger kvit, så du sikrer optimal brug af den tid du har til rådighed ved at dreje på de knapper du har til rådighed og skabe fremdrift til din hverdag og fremtid.

Øvelsen er beskrevet i episodenoterne her >>> https://www.raffcoaching.dk/ep3