Preview Mode Links will not work in preview mode

TankeFitness


Mar 11, 2021

I dag belyser Anna og jeg hvad og hvordan du kan bruge færdigheden at være pinlig med vilje til dit bedste.

Du får færdigheden at:

Grine af dig selv og andre

Livet bliver ikke så tungt

Slipper kontrollen

Bliver meget bedre til at levet i nuet

Find Anna og mange flere pinlig med vilje eksempler i episode noterne her https://www.raffcoaching.dk/ep17/

P.S. Se også min pinlige historie på Youtube hvor jeg fortæller om en pinlig hændelse hjemme hos min svigermor